Missie

lerarenparlement.jpg
Onze missie....

Het lerarenparlement staat voor het versterken van de professionele ruimte en de ontwikkeling van de beroepsgroep, waarbij de leraar de regie heeft.

Regie

De leraar is eigenaar van zijn beroep en houdt de regie in handen.

Beroepsgroep

Deze beroepsgroep is een verzameling van leraren uit het po, vo, so en mbo.

Professionele ruimte

Professionele ruimte betekent: zeggenschap over inhoud, didactiek en pedagogiek.
hetlerarenparlement_diap_logo.png
©2020 Lerarenparlement